Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

  1. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a Za volný pohyb těchto údajů (dále jen „GDPR“) odpovídá Life Force Europe. s.r.o., IČ 09254145 se sídlem Voskovcova 1075/51, Praha 5 (dále: „Správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Voskovcova 1075/51, Praha 5

E-mail: lifeforcecz@gmail.com

Telefon: +420775371499

3. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, např. B. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jedna či více konkrétní fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje komisaře jsou:

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal v důsledku plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Neexistuje žádné / individuální automatické rozhodnutí správce ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste výslovně souhlasili.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle…. let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou fyzické osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,

poskytování služeb provozování e-shopu (Shoptet) a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu,

poskytování marketingových služeb.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních / cloudových služeb.

VI. vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům v souladu s článkem 15 GDPR,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR nebo omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů v souladu s článkem 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo emailovou adresu Správce uvedenou v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení údajů a osobních údajů v listinné podobě, zejména…

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Používání cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stáhnou do vašeho zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookie jsou poté odeslány zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je při každé návštěvě rozpozná. Cookies plní různé úkoly, jako např B. umožnění efektivní navigace mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a zlepšení celkové uživatelské zkušenosti. Můžete také zajistit, aby reklamy zobrazované online byly pro vás a vaše zájmy relevantnější. Na webu používáme následující soubory cookie: Nezbytné soubory cookie: jsou nutné pro provoz webu, například pro umožnění přihlášení do zabezpečených částí webu a dalších základních funkcí webu. Tuto kategorii souborů cookie nelze zakázat. Analytické / statistické soubory cookie: Umožňují nám například rozpoznat a měřit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým web funguje, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem. Reklamní soubory cookie: slouží ke sledování preferencí a umožňují vám zobrazovat reklamy a další obsah, který nejvíce odpovídá vašim zájmům a chování na internetu. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie a/nebo přístup k údajům shromážděným prostřednictvím souborů cookie na webových stránkách mohou používat i třetí strany (včetně například externích poskytovatelů služeb). Více informací o cookies a jejich aktuální seznam naleznete v jednotlivých internetových prohlížečích, nejčastěji v prvku „Nástroje pro vývojáře“. Souhlas lze vyjádřit zaškrtávacím políčkem obsaženým v tzv. cookie liště. Cookies můžete také následně odmítnout v nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo nastavit používání jen částečně. Další informace o správě souborů cookie v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech: Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesGoogle Chrome – https ://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=csFirefox – https://support.mozilla.org/en/kb/povoleni-zakazani-cookiesSafari – https ://support .apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/macOpera – https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/Microsoft Edge – https://docs .microsoft.com/ en-us/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte ověřením souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a plně je přijímáte.

3. Správce má právo tyto Podmínky měnit. Nová verze těchto podmínek bude zveřejněna na jejich webových stránkách a zároveň vám bude zaslána nová verze těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti 27. 05. 2022.

Zpět do obchodu